Paper

ลำดับ งานวิจัย
1 HSS155  ความต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชี ในนิคมอุตสาหกรรม บางชัน กรุงเทพมหานคร ดร.นิรัญชา ลิ่วเฉลิมวงศ์, ศศิณา สมเดช มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
2 EDU004 "การค้นพบข้อมูลเชิงลึกของอาจารย์ในประเทศไทยโดยยึดจากประสบการณ์การเรียนภาษาในสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่แตกต่างกัน" Maricel Nacpil Paras วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Education
(Internaitonal)
(Oral presentations)
3 SCT069 A Pulse Generator Ultra-Wideband for Inner/Inter-chip Wireless Interconnection using LC differential oscillators topology Nguyen Chi Nhan1, Duong Hoai Nghia2 Deputy Head, Office of Internationnal Relations Sciences & Technology
(Internaitonal)
(Oral presentations)
4 HSS184 A Survey of Social Capital in Highland Community : A Case Study of Ban Na Sa Ung, Wangban Sub-District, Lomkao District, Petchabun Province Panyawat Chutamas , Peerayut Kumsak มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Poster presentations)
5 EDU103 ADAPTATION PROCESS OF CHINESE STUDENTS STUDYING IN THAILAND ZHANG YUXI 1 Xishuangbanna Vocational and Technical College Education
(Internaitonal)
(Poster presentations)
6 HSS183 Adaptation Strategy for Furniture Business: A Case Study of Furniture Manufacturers of SMEs in Bangkok, Thailand Chadarat Timinkun มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Poster presentations)
7 HSS107 An Analysis of the Components of Transformational Leadership Which Affect Innovative Work Behavior Mr. Rutchapong Chatchawan มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Oral presentations)
8 EDU007 An Evaluation of English Reading Proficiency of Office Personnel at Rajapruk University Nattakan Sukchuen มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Internaitonal)
(Oral presentations)
9 HSS144 An Overview of Relationship between Cultural Dimension and Product Development Phanita Phakdi, Pronphan Chareonsuk มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Poster presentations)
10 HSS123 Bangkok Brand Power Image via the Perspective of Japanese and South Korean (JK) Tourists: A Study on Focus Group Methodology Wanida Wadeecharoen1 Thai-Nichi Institute of Technology Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Oral presentations)
11 EDU017 Creation and EfficValidation of Mobile lesson On Topic of Data Structure and Algorithms Case study of Siam Technology College Suttilug Choonprawat วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Education
(Internaitonal)
(Poster presentations)
12 HSS121 Creative Conflict Management For Organizational Success Anupong Infahsaeng, Panus Aunhabundit มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Oral presentations)
13 HSS024 DETECTING FINANCIAL STATEMENTS OF DELISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND Supannarat Masarat, Premarat Vilalai, Jugkrit Mahoran, Pornchanok Chaleampong, Nattapat Nuanmaneethiti วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Oral presentations)
14 SCT070 Development of FPGA-based readout electronics for cosmic rays detector and environmental radiation real-time monitoring system Vo Hong Hai1,2, Nguyen Quoc Hung1, Tran Kim Tuyet2 Masaharu Nomachi3 Deputy Head, Office of Internationnal Relations Sciences & Technology
(Internaitonal)
(Oral presentations)
15 HSS021 Economic dynamics of food tourism from different Lanna eras in local communities of Chiang Mai NanthiyaTantraseub,Warach Madhayamapurush มหาวิทยาลัยพะเยา Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Oral presentations)
16 SCT068 Efficient Biodiesel Production as an Alternative Green Fuel from Waste Cooking Oils by Using an Ultrasonic Reactor Le Tu Thanh 1, Hiroshi Bandow 2 Deputy Head, Office of Internationnal Relations Sciences & Technology
(Internaitonal)
(Oral presentations)
17 SCT043 Feasibility Study on Combined Solar Hot Water Case study of hotel business building Krittidej Duangjaiboon วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Sciences & Technology
(Internaitonal)
(Poster presentations)
18 SCT074 Geo-information technology management and development Somchaivang Dethoudom City Planning Officer, Vientiane Capital, LAO PDR Sciences & Technology
(Internaitonal)
(Poster presentations)
19 HSS065 Hot Spring in Thailand Prof. URATatsuo มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Oral presentations)
20 HSS116 Impact of Minimum Wage Adjustment on Small and Medium Enterprises in Sai Mai District, Bangkok สุภาวดี ศิริวัฒน์ (Suphawadee Siriwat), นพัชกร ทองเรือนดี (Naphachakorn Thongruandee) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Poster presentations)
21 HSS125 India as Thailand’s High Purchasing Powers Tourist Market: A Study on Country Destination Satisfaction Wanida Wadeecharoen and Somchai lertpiromsuk Thai-Nichi Institute of Technology Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Oral presentations)
22 EDU019 Internet+-based Internationalization of the Higher Education Curriculum:An Innovative Development Path to Explore Shengjiang Shan, Dayuan Fu มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Internaitonal)
(Oral presentations)
23 HSS160 Marketing Mix Strategies Affecting Decision-Making of Customer Using Fresh Coffee Shops in Bangkok Peerayut Kumsak มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Poster presentations)
24 SCT077 Matlab Simulation on the KARAOKE Scoring by using MIDI matching Algorithm Somsanouk Pathoumvanh , Chanthavong Phompackdy National University of Laos Sciences & Technology
(Internaitonal)
(Oral presentations)
25 SCT059 On some properties of Forman’s Combinatorial Differential Forms Phan Van Phuong1, Nguyen Phu Thach1, Huynh Quang Vu1 Deputy Head, Office of Internationnal Relations Sciences & Technology
(Internaitonal)
(Oral presentations)
26 EDU018 Research on the reform of vocational education and teaching mode under the background of school-enterprise cooperation ——A case study of Shandong Kaiwen College of Science & Technology WenShuo Zhang,MengJunWu,YouZhi Zhang,ShouGuang Wang มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Internaitonal)
(Oral presentations)
27 HSS191 Role of Co-operation and its effect on competitiveness in a SME Cluster: A study on Ceramic Industry in Lampang, Thailand. Janak. Nandan Pandey, Mark Vaughn Oppenheimer วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Poster presentations)
28 HSS189 Thai Women’s Attitude Towards Thai Single Men Aged 40 or More Prawit Manaruttanasri, Dr.Damrong Tintamusik, Dr.Somchai Lertpiromsuk มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Poster presentations)
29 EDU021 The Efficacy of Computer Assistant Instructor: Augmented Reality in Biology(Plant) Waris Rattananimit, Pitchaya Jamjantr Siam Technology College Education
(Internaitonal)
(Oral presentations)
30 EDU052 The Improvement of the English Placement Test for the First Year Students of Rajapruk University Laddawan Petchroj, Benjamas Saisud มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Internaitonal)
(Oral presentations)
31 HSS175 The Nature of Critical Thinking Phanita Phakdi มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Poster presentations)
32 HSS143 The Nature of Qualitative Research Phanita Phakdi Dr. Pati Puttaphiboon มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Poster presentations)
33 HSS124 The Performance of Japanese subsidiary development in Thailand: An empirical investigation via Japanese Headquarter Perspective in Tokyo, Japan Wanida Wadeecharoen Akio Nishisawa Somchai lertpiromsuk Thai-Nichi Institute of Technology Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Poster presentations)
34 HSS077 The Study of Factors Affecting Behavior on Reduce Global Warming of Undergraduate Students at North Bangkok University Kanarak Srisomboon มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ(วิทยาเขตสะพานใหม่) Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Poster presentations)
35 HSS182 The development of innovative communication in English for souvenir shop operators, food and beverage at Ayutthaya Province. Manowut Jiradilok มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Poster presentations)
36 SCT058 Vortex configuration in mesoscopic superconductors with sector defect Ho Thanh Huy1,2, Hitoshi Matsumoto2, Vu The Dang2, Hiroki Miyoshi2, Takekazu Ishida2 Deputy Head, Office of Internationnal Relations Sciences & Technology
(Internaitonal)
(Oral presentations)
37 EDU070 กระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา นางสาววันวิสาห์ ไชยชนะ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
38 HSS085 กลยุทธ์การจัดการสินค้าที่ระลึกในจังหวัดลำพูน ฟ้าวิกร อินลวง, ปทุมวัลย์ เตโช, สงกรานต์ อินขัน THONBURI UNIVERSITY @ LAMPHUN Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
39 HSS037 กลยุทธ์การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเวชกรรมดูแลผิวหน้าของประชาชนในจังหวัดชลบุรี บุษบา อู่อรุณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
40 HSS168 กลยุทธ์การใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาระหว่างพนักงานต้อนรับส่วนหน้ากับผู้เข้ารับบริการชาวต่างชาติในโรงแรมระดับ 5 ดาาว กรุงเทพมหานคร Dr.Sarinrat Sertpunya มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Oral presentations)
41 SCT054 การควบคุมกำลังไฟฟ้าด้วยเทคนิคการมอตดูเลตความหนาแน่นพัลส์ สำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า Jeerasak Wongsa มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
42 EDU083 การจัดการการศึกษาแบบทวิศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายชูเกียรติ อุ่นปัญญา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
43 EDU065 การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ แสงระวี ลอดประเสริฐ และ ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
44 HSS036 การจัดการความรู้ในระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สุภัตรา กันพร้อม, ไชยนันท์ ปัญญาศิริ, ดุษฎี สีวังคำ มหาวิทยาลัยสยาม Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
45 HSS008 การจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ธัญน์จิรา ใหม่วงค์, จินตนา สุนทรธรรม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
46 HSS117 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ พรนับพัน หรรษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
47 HSS030 การจัดทำบัญชีและข้อมูลการบัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ทวิชชัย อุรัจฉัท มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
48 SCT021 การจัดสมดุลกระบวนการผลิตเครื่องเสียงติดรถยนต์ รุ่น AUX-1 พิพัฒน์ เลิศโกวิทย์, เอกพล ทับพร, วรวุฒิ กังหัน มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
49 EDU088 การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา ชลาลัย เทพวงศ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
50 EDU074 การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม พระครูวินัยธรบุณยกร ไกยะฝ่าย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
51 EDU080 การดำเนินงานตามระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา พรสุดา วงษ์ซื่อ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
52 HSS113 การตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อซ้ำของผู้บริโภค กรณีศึกษา ตลาดเจเจ กาญจนบุรี พลาซ่า อัศนี ศรีธรรมรงค์ , ดร.สรรชัย กิตติยานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
53 EDU086 การติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายโกสินทร์ ช้างบุญ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
54 SCT037 การทดสอบผลิตภัณฑ์ขวดบรรจุน้ำดื่มพลาสติกพอลิเอทิลีน สาทิตย์ สีนิลพันธ์, นรา บุริพันธ์, ธนัญญา พุ่มมะเดื่อ มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
55 SCT048 การทดสอบเก็บผลตัวแปรที่ส่งผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ จีระศักดิ์ วงศา, ธวัชชัย เอี่ยมสุนทร, วชิรวิทย์ น้ำใจตรง, วรวุฒิ กังหัน มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
56 SCT053 การทดสอบเพิ่มคุณภาพน้ำด้วยกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Jeerasak Wongsa มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
57 HSS069 การนำเทคโนโลยี RFID มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการคลังสินค้า กรณี บริษัท อาร์อาร์ อุตสาหกรรม จำกัด ศิริภา อณุกานนท์, ไชยยศ ไชยมั่นคง, ชญาดาปลื้มภิรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
58 HSS051 การนำแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต ของครัวเรือนผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการที่ดำเนินการโดยภาครัฐ โครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) นิตย์ระดี วงษ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
59 EDU062 การบริหารการฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ศิริรัตน์ สุนันทา และ ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
60 EDU101 การบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี วรเมศ ใจเตรียม รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์** มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
61 EDU054 การบริหารกิจกรรมลูกเสือ ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาอำเภอเมืองนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 คณีสิทธิ์ เซี่ยงฉิน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
62 HSS042 การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ ณฐา ธรเจริญกุล วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
63 EDU066 การบริหารงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อนิรุทธิ์ อับดุลลากาซิม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
64 HSS118 การบริหารงานการจัดเก็บค่าส่วนกลางของนิติบุคคลหมู่บ้านชมฟ้าวรางกูล นางภัททิยา ช้างศิลา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
65 HSS049 การบริหารงานบุคคลในยุค Thailand 4.0 ดร.วิชิต บุญสนอง มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
66 EDU076 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา นางสาวขวัญชนก อุ่นสกล มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
67 EDU056 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือชมรมโรงเรียนเอกชนนอกระบบสอนศาสนาอิสลาม ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เจษฎา สัญชัยวรนันท์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
68 HSS196 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก รศ.ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ, ดร. สุทธิชัย ปัญญโรจน์, ดร.นรเศรษฐ์ วาสะศิริ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
69 HSS162 การบริหารจัดการทุนทางสังคมของกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายไข่เค็มไชยา ดร.พงษ์ศักดิ์ เพชรสถิตย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
70 EDU055 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จัสมิน อับดุลลากาซิม และ รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
71 EDU063 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ศุภวรรณ มัณยานนท์ และ ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
72 EDU099 การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี ทวีภรณ์ มีเพียร* รศ. ดร.โกสุม สายใจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
73 EDU053 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นสังคมธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กัญจนพร สีมันตร และโกสุม สายใจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
74 EDU098 การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา จันทร์เพ็ญ หนูแก้ว * รศ.พิศเพลิน เขียวหวาน** มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
75 EDU087 การปฏิบัติงานของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางสาวณิชารีย์ ลิ้มสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
76 HSS067 การปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา ทัศนีย์ พันธุ์น้อย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
77 SCT031 การประยุกต์ระบบฐานความรู้เพื่อตัดสินใจเลือก IT ให้เหมาะสมในองค์กร วันชัย เชาว์กำเนิด, วีระชัย เชาว์กำเนิด มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
78 SCT075 การประยุกต์ใช้ FMEA เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตถังแก๊สหุงต้ม กรณีศึกษาบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ธีระพงษ์ ทับพร เกียรติวิทย์ สมทอง พิพัฒน์ แก้วมุงคุณ สุธาสินี ราชบุตร มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
79 HSS074 การประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงแรม จากการประเมิน ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บัลลังก์ สันทัด, บุญสม รัศมีโชติ, สุรินทร์ อินจันทร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
80 SCT062 การประเมินผลการใช้งานระบบบริหารจัดการร้านอาหารแบบ Web Service ดวงรักษ์ เสนะวัต ชัยณรงค์ จันทร์ตูม มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
81 HSS027 การประเมินมูลค่าธนาคารพาณิชย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวิธีสัมพัทธ์ Somchai Lertpiromsuk, Punyanut Youngtinnung, Tutchpong Amatyakul มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Oral presentations)
82 EDU081 การประเมินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นางสาวศิริกาญจน์ งาช้าง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
83 SCT041 การปรับปรุงการทำงานของธุรกิจด้านอาหารแบบโต๊ะจีน ณัฐวดี มหานิล, วิชญุตร์ ทิมาบุตร, อภิรดี เดชพงษ์สัมฤทธิ์, รัตนชัย ประทุมทอง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
84 SCT036 การปรับปรุงสายการผลิตรถแบคโฮรุ่น PC 200 กิตติพงษ์ แสงบุตรดี,นรา บุริพันธ์, ธนัญญา พุ่มมะเดื่อ มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
85 SCT064 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตสายล๊อกประตูรถยนต์ เอกพล ทับพร1 นายจีระศักดิ์ วงศา 2 นายดิเรก ธัญธีรพันธ์3 มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Poster presentations)
86 EDU005 การปรับพฤติกรรมการนำเสนอในวิชาระบบสารสนเทศเบื้องต้นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบัญชี โดยการใช้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ประกอบการสอน ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข ,ดร.ปุณิกา แจ่มจำรัส, ณัฐพล ปานสว่าง มหาวิทยาลัยธนบุรี Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
87 SCT028 การพยากรณ์โดยใช้เทคนิคอนุกรมเวลาเพื่อหาปริมาณนักศึกษาประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยใช้โปรแกรม POM for Window V3.2 สมจินต์ อักษรธรรม, ชาญชัย บุญสุชาติ มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
88 HSS188 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง กรุงเทพมหานคร อธิวัฒน์ ศิลาหม้อม1, สาธนีย์ แซ่ซิ่น2, และอนันต์ ธรรมชาลัย3 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
89 EDU002 การพัฒนาครูสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา หัสยา วงค์วัน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Education
(Naitonal)
(Poster presentations)
90 SCT072 การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการทบทวน เรื่อง การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์ไร้สาย ธณพิชญ์ เป็กเยียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
91 SCT071 การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการทบทวน เรื่อง โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม ธณพิชญ์ เป็กเยียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
92 SCT076 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สุพจน์ พ่วงกำเหนิด , ดร.สานิต ศิริวิศิษฐุ์กุล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
93 HSS190 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการแข่งขันกอล์ฟ แบบ 36 System สันติ เติมผล มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
94 SCT045 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการระบบการเงินนิติบุคคลหมู่บ้านศิวาลัย 3 จังหวัดเชียงใหม่ สงกรานต์ อินขัน, ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ THONBURI UNIVERSITY @ LAMPHUN Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
95 EDU011 การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมออนไลน์ โดยเข้าถึงข้อมูลผ่านบาร์โค้ด 2 มิติ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน เชาวลิต เต็มปวน, ดนุพล วันชัยสถิร, บดินทร์ แขไข มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
96 SCT040 การพัฒนาสื่อประสม 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดความรู้การเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าตามเส้นทางสีต่างๆ 10 เส้นทางผ่านสถานีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อภิรดี เดชพงษ์สัมฤทธิ์, สุวรรณี วิศิษย์ศักดิ์วาสิน, ประทีป เลิศชัยประเสริฐ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Sciences & Technology
(Naitonal)
(Poster presentations)
97 SCT034 การพัฒนาสื่อเคลื่อนไหว 3 มิติ เพื่อการสาธารณสุข เรื่องโรคไข้เลือดออก ภาสกร ปาละกูล, สุภัทรา สุวรรณหงส์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
98 EDU030 การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองการจับคู่ เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ด้านการจับคู่สิ่งต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) พรรณี บุญประกอบ, โสรยา แสงเพชร,ดารารัตน์ วัฒนาราษฎร์ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
99 EDU033 การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองการจำแนกประเภท เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิทยาศาสตร์ด้านการจำแนกสิ่งต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนมณีวัฒนา นภวรรณ แย้มชุติ, กนกวรรณ ศรีไตรรัตน์, สุหรรษา คำมา โรงเรียนมณีวัฒนา Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
100 EDU025 การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองการนับจำนวนตัวเลข เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ในการนับจำนวนตัวเลข สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร ไพโรจน์ แจ่มศรี, ธนญา ไชยาภัทกรณ์, สุดารัตน์ ศรีโนนยาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
101 EDU027 การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองการฝึกทักษะการชั่ง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา, ประภัสรา สงค์ประชา, เบญจา ไกรรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
102 EDU028 การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองการฝึกทักษะการบวกเลขสามหลักเพื่อพัฒนา การเรียนรู้ด้านการบวก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก ไพรัช จุ่นเกตุ, ปวีณา นุชสุดสวาท, พลอยชนก รังษีสุริยันต์ โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
103 EDU023 การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองการฝึกทักษะการบอกเวลา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เวลาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร วิษณุ แพทย์คดี, ภรณ์ทิพา ตรีมาลา, ณัฎฐสิริเต็กอวยพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
104 EDU037 การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อเตรียมความพร้อมทางร่างกายด้านการเคลื่อนไหวพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร รศ.เฉลียว พันธุ์สีดา, มนตรี โพธิ์สุวรรณ, นพพล พิทักษ์ภากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
105 EDU029 การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประเทศสมาชิกอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศหนองแขม มังกร หริรักษ์, อุมาพร บุญโต, ปิยะดา โรจน์ธนากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศหนองแขม Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
106 EDU024 การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองคำศัพท์ภาษาจีน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก กมลภพ แก้วศรี, ไข่มุกดิ์ ว่าที่ทัพรั้ง, พิสิทธิ์ กิจศิริมงคลชัย โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
107 EDU026 การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร ธัญญพัทธ์ ศักดิ์บุญญารัตน์, จันทรัศม์พรมสวัสดิ์, ศิโรรัตน์ มธุรส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
108 EDU035 การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองทางคณิตศาสตร์ด้านการเปรียบเทียบสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน อุไรรัตน์ แย้มชุติ, วาสนา พุจารย์, เกศินี อ่อนศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
109 EDU034 การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองรูปทรงเรขาคณิต เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ด้านการจำแนกรูปทรงเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร มาริษา เทศปลื้ม, นงลักษณ์ ปงกาวงค์, ทัศนีวรรณ นามบุญเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
110 EDU036 การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองสนุกกับฤดูกาล เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตสิ่งต่างๆ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนมณีวัฒนา นิษฐ์สินี กู้ประเสริฐ, อุไรวรรณ ภุมมา, ชุติกาญจน์ สุขสนิท โรงเรียนมณีวัฒนา Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
111 EDU031 การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองอวัยวะภายนอกของมนุษย์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส่วนต่างๆของร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ มนัส บุญประกอบ, วิทวัส สุขแก้ว, เกศทิพย์ รัตนเรือง โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
112 EDU032 การพัฒนาเกมและสถานการณ์จำลองอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านประสบการณ์ชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี รศ.เฉลียว พันธุ์สีดา, ธัณย์จิรา ธนพงษ์เปรมวุฒิ, จันทรัสม์ บุญช่วย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
113 SCT002 การพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ1-มคอ7 กรณีศึกษา : วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ปณิธาน ทาปลูก วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Sciences & Technology
(Naitonal)
(Poster presentations)
114 HSS173 การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองบึงยี่โถด้วยโมเดลประเทศไทย 4.0 ดร.อนันต์ ธรรมชาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
115 SCT051 การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการคำนวณการใช้วัตถุดิบ กรณีศึกษา : บริษัท ตัวอย่าง ธานี อ่วมอ้อ, ศิริวัลย์ จันทร์แก้ว, Luis Raul Cabrera มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
116 SCT001 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อใช้บริการรถม้า จังหวัดลำปาง ชัยวัฒน์ สมศรี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Sciences & Technology
(Naitonal)
(Poster presentations)
117 SCT046 การพัฒนาโปรแกรมระบบค้นหาคำศัพท์บริหารธุรกิจ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ กรณีศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ พิมพ์นารา อาจคง, ยุธทวี ทองโอเอี่ยม มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
118 SCT056 การพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์โรงเรียน นายอาทิตย์ อรศรี มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
119 EDU085 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา นายณัฎฐ์ชนนท์ วงศ์เสือ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
120 HSS166 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี วิยะดา วรานนท์วนิช มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
121 HSS165 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นิดา โฆวงศ์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
122 HSS028 การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการร้านค้าในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วราภรณ์ ตั้งคลัง มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
123 SCT033 การรับรู้สื่อเคลื่อนไหวโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สมศักดิ์ ถิ่นขจี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
124 SCT065 การวัดประสิทธิภาพต้นแบบเกมจำลองสถานที่ท่องเที่ยว “ปุรณาวาส ท่องเที่ยวพาเพลิน” อัรฮาวี เจ๊ะสะแม , นันทวัน นาคอร่าม , สำราญ ผลดี มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
125 HSS194 การวิเคราะห์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ต่อการบริการร้านกาแฟ ในเขตจังหวัด สมุทรปราการ รัชดา วาสิกรัตน์, ศรันย์ นาคถนอม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
126 HSS192 การวิเคราะห์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีต่อการให้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด รัชดา วาสิกรัตน์, ศรันย์ นาคถนอม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
127 HSS045 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตน้ำพริกสมุนไพร กรณีศึกษาบ้านคลองตาชม หมู่ 9 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รุ่งระวี มังสิงห์, ชุมพล รอดแจ่ม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
128 HSS161 การวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสติกส์ของบริษัท SME ไทย กรณีศึกษา บริษัทเอเชียโปรดักซัพพลาย มลทินี ตรีสอน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
129 HSS086 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนกระเป๋าเศษผ้าของวิสากิจชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ปทุมวัลย์ เตโช, สคราญนิตย์ เล็กสุทธิ์, พฤกษา พึ่งจิตต์ประไพ THONBURI UNIVERSITY @ LAMPHUN Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
130 HSS096 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตหนองแขม ธนวรรณ แฉ่งขำโฉม, นิพพิชฌน์กมลธีระวิทย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
131 HSS193 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน สำหรับธุรกิจการขนส่งรถจักรยานยนต์ บุปผา แพแสง, ศรันย์ นาคถนอม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
132 EDU006 การวิเคราะห์ปัญหาการเขียนรายงานของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
133 HSS066 การวิเคราะห์สภาพปัญหาของการเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายเบญจมิตร พฤกษ์ภูมิ ธีรานุตร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
134 HSS090 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสำหรับการจัดการความรู้ในกิจการขนาดกลาง ณัชชารินทร์ พิริยทวีมงคล, ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย, ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
135 EDU015 การศึกษาความคาดหวังการเรียนภาษาอังกฤษกับการเรียนการสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษา อำเภอเมืองลำพูน อโณทัย เทพปัญญา THONBURI UNIVERSITY @ LAMPHUN Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
136 EDU095 การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเครือราชวินิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อัครเดช กลิ่นชุมพล , ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Education
(Naitonal)
(Poster presentations)
137 HSS083 การศึกษาความรู้ ความเข้าใจการทำบัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านป่าเส้า ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพ็ญนภา เกศสุวรรณกนก,วีรนุช วิจิตร THONBURI UNIVERSITY @ LAMPHUN Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
138 HSS050 การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อม ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของบุคลากรวัยแรงงาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สมถวิล วิจิตรวรรณา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
139 SCT029 การศึกษาความเร็วรอบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของเศษงานกลึง ด้วยเครื่องอัดเศษทางกล อุทาน หนูจันทร์แก้ว, กฤษณะ ภิลัยวรรณ์, วิบูลย์ ประทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
140 SCT035 การศึกษาคุณสมบัติการทดสอบเชิงกลผลิตภัณฑ์ซีลายน์ นรา บุริพันธ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
141 HSS082 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวอินทรีย์ กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ศศิธร เปอร์เขียว, กมลวรรณ ศิริจันทร์ชื่น THONBURI UNIVERSITY @ LAMPHUN Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
142 HSS068 การศึกษาทักษะการใช้งานโปรแกรมค้นหาสำหรับการสืบค้นสารสนเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง สุวภี กลีบบัว วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
143 HSS092 การศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จของคุณลักษณะผู้ประกอบการและธุรกิจSMEsในเขตจังหวัดปทุมธานี วัลภา คงพัวะ, จุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
144 EDU022 การศึกษาผลการพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันการเสพยาเสพติดของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนวัดหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม มังกร หริรักษ์, นิษฐ์สินี กู้ประเสริฐ, มาริษา เทศปลื้ม มหาวิทยาลัยธนบุรี Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
145 HSS091 การศึกษาลักษณะการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลประกอบการในการดำเนินงานของธุรกิจSMEsในเขตจังหวัดปทุมธานี จุฬาพร พรหมสาขาณสกลนคร, วัลภา คงพัวะ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
146 SCT032 การศึกษาวิธีการตรวจสอบรอยไหม้บนผิวเนื้อยางแผ่นรมควัน โดยใช้วิธีการประมวลผลภาพ วรวุฒิ กังหัน, จีระศักดิ์ วงศา, พิพัฒน์ เลิศโกวิทย์, วีระยุทธ ทองส่งแสง มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
147 SCT073 การศึกษาสังคมโซเชียลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ธณพิชญ์ เป็กเยียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
148 HSS141 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี ปาลีรัตน์ สิมมา ผศ.วัลลภ นิมมานนท์ ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
149 HSS146 การศึกษาแรงจูงใจในการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดหนองใหญ่ ศิริธรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี พระชาญชัย แดงศรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
150 SCT052 การสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานขององค์การ พฤติกรรมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทตัวอย่าง สมจินต์ อักษรธรรม, สุชาติ คชชีพ, วิทยา ปั้นคำ, จีระศักดิ์ วงศา มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
151 HSS170 การสอนภาษาอังกฤษในการข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาไทย ระดับปริญญญาตรีในมหาวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี Ms. Nongyao Bousri มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Oral presentations)
152 EDU078 การส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กัญญารัตน์ เป็งใจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
153 EDU061 การส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 วลีลักษณ์ กลีบผึ้ง และ รศ.ดร.โกสุม สายใจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
154 HSS046 การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษาตลาดเก้าห้องร้อยปี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วีรพร รอดทัศนา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
155 SCT007 การออกแบบและสร้างเครื่องผสมพร้อมบรรจุก้อนเชื้อเห็ด วสันต์ ลีละธนาฤกษ์, สุวิทย์ อมรปีติกวิน, ขวัญยืน กะสัง, ยุทธนา ทองคำสม, วิศิษฐ์ พงษ์ธัญญการ มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
156 SCT030 การออกแบบและสร้างเครื่องอัดเศษถ่านแท่งด้วยกรรมวิธีอัดเย็น ธนิต แต่งศรี, เมืองแก้ว ยุตัน, จามรวุฒิ ตำนานจิตร มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
157 SCT038 การออกแบบและสร้างแม่แรงลม สุภางค์ ครั่นคร้ามผิด, นรา บุริพันธ์, ธนัญญา พุ่มมะเดื่อ มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
158 EDU012 การเตรียมความพร้อมของนิสิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นิตยา สุภาภรณ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
159 HSS055 การเตรียมความพร้อมทางจิตใจของนักกีฬาฟุตบอล สโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี ผศ.พิเชษฐนนทรักส์, รชต ตะนาวศรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
160 HSS081 การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน จากการปลูกผักปลอดสารพิษ กับการปลูกผักโดยใช้สารเคมี : กรณีศึกษา ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล, รศ.อรสา อร่ามรัตน์ THONBURI UNIVERSITY @ LAMPHUN Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
161 HSS164 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของนักศึกษาประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พรณรงค์ สิงห์สำราญ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
162 SCT039 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระจกมองหลังด้วยหลักการ ECRS บัณฑิต อินทรีย์มีศักดิ์, บัณฑิต วงศ์ทอง, ยอดนภา เกษเมือง มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
163 SCT044 การเพิ่มประสิทธิภาพการลำเลียงชิ้นส่วนคราวน์ไซด์ โดยกลไกไร้พลังงาน สุเวช อยู่น้อย, ประทีป เลิศชัยประเสริฐ, พิชิตย์ ริยะบุตร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
164 EDU084 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสันทราย 1 จังหวัดเชียงใหม่ อังคนา นารัตน์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
165 HSS101 ขีดความสามารถการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มผลไม้แปรรูปเขตจังหวัดภาคตะวันออกของไทย ธารากร วุฒิสถิรกูล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
166 HSS159 ขีดความสามารถทางการแข่งขันที่มีผลต่อความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ในจังหวัดปทุมธานี สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
167 HSS112 ความคาดหวังและความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี สุดา จันทร์มาลา , นภาเพ็ญ ทองน่วม มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
168 EDU059 ความคาดหวังในการจัดการความรู้ของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเครือชมรมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร พาฝัน สัญชัยวรนันท์ และ รศ.พิศเพลิน เขียวหวาน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
169 HSS009 ความคิดเห็นของชุมชนบ้านปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง ต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงงานลำปาง จิรัดชญา ฝั้นมงคล, จินตนา สุนทรธรรม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
170 HSS022 ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีในจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อเกณฑ์การรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี เกื้อกูล พลศรี, จินตนา โสมโสดา, จักรกฤษณ์ มะโหฬาร ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
171 HSS057 ความคิดเห็นของพนักงานขับรถเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกของ บริษัท ยูเซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขา วาย เอส ที ที วีระชัย ยิ้มเป็นสุข, จตุพร สังขวรรณ, ดร.จารุวรรณ ส่งแสง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
172 EDU064 ความต้องการการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 สายรุ้ง ทิพย์อักษร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
173 EDU100 ความต้องการการพัฒนาศักยภาพของครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นาวิน สัญชัยวรนันท์* รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์** มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
174 EDU079 ความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวยุพา ปันทะนา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
175 HSS150 ความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของพนักงานบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปูกรุงเทพมหานคร วฤดดา พิพัฒนกุล , รัชนี ศุภนิมิตกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
176 HSS038 ความพร้อมของผู้ทำบัญชีในพื้นที่เขตหนองแขม ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) เรื่อง งบกระแสเงินสด สุพัตรา อภิชัยมงคล มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
177 EDU102 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 38 สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โสรยา มณีเนตร ดร.นิวัตต์ น้อยมณี2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Education
(Naitonal)
(Poster presentations)
178 HSS130 ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตบางนา เกียรติศักดิ์ กิตติสินานนท์ ดร.ฐิติมา ธีรตานนต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
179 HSS007 ความพึงพอใจของชุมชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อรพิน วรรณสุวงค์, จินตนา สุนทรธรรม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
180 HSS131 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการงานทะเบียนและวัดผล กาญจนา วรรณยศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
181 HSS132 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ กาญจนา วรรณยศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
182 EDU071 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนในการเรียนการสอน ภูมิปัญญาคนเมืองของโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปัตตพงษ์ ขาลสุวรรณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
183 EDU069 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ปกครอง บัววิรัตน์เลิศ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
184 HSS006 ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ น้ำผึ้ง จารุชาต, จินตนา สุนทรธรรม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
185 HSS136 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง เขตวัฒนา ถนนสุขุมวิท 71 กรุงเทพมหานคร ธาวิน เกสรสังข์ เดชชาติ พวงเกษ พนิตา ภักดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
186 HSS005 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ภิญโญ แซ่ด่าน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
187 HSS023 ความพึงพอใจของลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการสวนป่าทุ่งเกวียน วิบูลย์ เจริญชัย, จินตนาสุนทรธรรม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
188 HSS014 ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานต่อระบบเกษตรแบบมีสัญญาผูกพันกับตัวแทนจำหน่าย ในตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง อดิเรก มีธรรม, จินตนา สุนทรธรรม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
189 HSS010 ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เครื่องหนังวัวของชุมชนบ้านไร่นาน้อย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ธนพล วงศ์ก่ำ, จินตนา สุนทรธรรม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
190 HSS013 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ในจังหวัดพะเยา ปาณัชฐ์ จีระรัตนะรรม์, จินตนา สุนทรธรรม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
191 HSS093 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลในกองร้อยปืนใหญ่ที่ 3 ทัศศ์พล จีระรัตนธรรม์, จินตนา สุนทรธรรม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
192 HSS152 ความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของบุคลากรในสถานศึกษา ดร.นิรัญชา ลิ่วเฉลิมวงศ์, วิภาวดี คูณวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
193 EDU013 ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาคณะบัญชี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี จังหวัดลำพูน เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 กมลวรรณ ศิริจันทร์ชื่น,ภาณุพงศ์ ขวัญทอง THONBURI UNIVERSITY @ LAMPHUN Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
194 EDU014 ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาคณะบัญชีศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี จังหวัดลำพูน เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ พฤกษา พึ่งจิตต์ประไพ, กมลวรรณศิริจันทร์ชื่น THONBURI UNIVERSITY @ LAMPHUN Education
(Naitonal)
(Poster presentations)
195 HSS137 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันสังคมของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ธาวิน เกสรสังข์ ณัฐนพิน ชมชื่น นพดล เอี่ยมรัก ยุทธศักดิ์ สมบูรณ์สิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
196 HSS133 ความสัมพันธ์ของ มูลค่าตามบัญชี กำไรต่อหุ้น กระแสเงินสด และเงินปันผลในการอธิบายราคาของหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พัทธ์ธีรา จิรอุดมสาโรจน์ ,วฤดดา พิพัฒนกุล , ผศ.จินตนา อาจหาญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
197 HSS108 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาการบัญชี อรพินธ์ วิบูลย์ไพราม , ศิริวัลย์ จันทร์แก้ว มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
198 EDU060 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ลลิสา สัญชัยวรนันท์ และ รศ.พิศเพลิน เขียวหวาน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
199 HSS140 ความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและปัจจัยในการเลือกเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับอุดมศึกษาเอกชน ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ปณิตนันท์ ปานพลอย กาญจนา วรรณยศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
200 HSS120 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชี่ยวชาญด้านบัญชีของผู้บริหาร กับการจัดการกำไรของบริษัทในเขตหนองแขม วรรณภา ศุภประเสริฐ , จุฬาวดี ศุภโชคนิรันดร์ ณัฏฐนิช จันทร์อิทธิกุล มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
201 HSS076 ความสำคัญของลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ สมชาย เลิศภิรมย์สุข, บุญฤทธิ์ เกิดมณี, รสิตา สังข์บุนนาค มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
202 HSS109 ความเครียดในการทำงาน การจัดการความเครียดและการจัดการปัญหาของนักบัญชีเขตกรุงธนใต้ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย , สาธิต โกมลหทัย, เรืองโรจน์ สุขวิริยะ มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
203 HSS099 ความเป็นไปได้ที่จะนำ lohas มาใช้กับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย Arpornranee Infahsaeng มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Oral presentations)
204 HSS097 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
205 HSS015 คุณภาพชีวิตพนักงานกะของกองการผลิต 2 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พงศกร วิเศษการ, จินตนา สุนทรธรรม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
206 EDU057 คุณลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในอำเภอปากเกร็ดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ขวัญจิตร วิรัตน์จันทร์ และ ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
207 HSS047 คุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์ตามทัศนคติของผู้ประกอบการ กรณีศึกษาสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานจากกระทรวงแรงงาน ปฐมาภรณ์ คำชื่น มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
208 HSS172 คุณลักษณะภาวะผู้นำ: ปัจจัยสู่ความเป็นเลิศในการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทย เสาวภา เมืองแก่น, บัญชา เกิดมณี, ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ, ประกอบ คุณารักษ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
209 SCT057 ตลาดกลางผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนออนไลน์: ชุมชนเราะห์ม่าตุ้ล กรนัฏฐ์ หล่อวิทยาเลิศนภา มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
210 HSS114 ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟถุงกระดาษของผู้ประกอบการในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร อุไรวรรณ ธนะรักษ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
211 EDU082 ทักษะจำเป็นของครูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา วรัญญู รีบเร่ง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
212 HSS122 ทัศนคติที่มีต่อการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ของชาวนาในอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด นางนัตตชา ยามาโมโต้ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
213 HSS134 ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์บนเฟสบุคของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร. นำชัย เลวัลย์ ชนัดดา ศรีวิเชียร ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
214 HSS197 บทความความสามารถของผู้จัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ, อาจารย์บุษณีย์ เทวะ, ผศ.ดร.สิริศักดิ์ รัชชุศานติ, รศ.เพ็ญศรี ภู่อุทัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
215 HSS034 บททดลองเสนอวิธีวิทยาการโมเดลเศรษฐกิจ-สังคม โดย Modified Cognitive Map บนพื้นฐานของทฤษฎีสังคมวิทยา Luhmann และ Leibnizian Space-Time* รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, ญานพินิจ วชิรสุรงค์, รศ.สุรชัย ธรรมทวีธิกุล มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
216 HSS078 บทบัญญัติการลงโทษจำคุก ใน คำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 กับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง กรณีเด็กและผู้เยาว์ กระทำความผิด ไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายอาญา วีระพงศ์ เชาวลิต, อุดม เขียวครามจีน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
217 EDU089 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการนิเทศภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษา วิไล กล้าหาญ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
218 HSS103 บทบาทของอาจารย์ในการส่งเสริมคุณลักษณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ธรรมรัตน์ เม่งพัฒน์ , ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
219 HSS095 ประสิทธิภาพ ในการส่งสินค้า ตามความคิดเห็นของพนักงาน บริษัทนันยาง นครปฐม พงษ์ศักดิ์ เสริมพงษ์พันธ์, วรเทพ ตรีวิจิต, เติมพงษ์ สุนทโทรก มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
220 HSS119 ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการขนส่งและคลังสินค้าในจังหวัดปทุมธานี อาธิตญา ฉวีวงษ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
221 SCT067 ประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจ ต่อระบบตารางสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ศิริประกาย พงศ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
222 HSS139 ปัจจัยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ปณิตนันท์ ปานพลอย มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
223 HSS048 ปัจจัยความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อสินค้าออนไลน์ ปริยวิศว์ ชูเชิด มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
224 HSS052 ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉัตยาพร เสมอใจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
225 EDU091 ปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของคณะบัณฑิตมหาวิทยาลัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ศศิณา สมเดช ดร.ฐิติมา ธีรตานนต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
226 HSS187 ปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สุวรรณ ขันตี1นิษรา พรสุริวงษ์2ดวงพร ผกามาศ3 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
227 HSS059 ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวจีน Miss Qing OuYang มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
228 HSS154 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดร.ปติ พุทธวิบูลย์ และวิภาวดี คูณวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
229 HSS163 ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีสำหรับธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นพัชกร ทองเรือนดี สุภาวดี ศิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Poster presentations)
230 HSS070 ปัจจัยที่มีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร ศิริชัย ไทยคำ, มัณฑนา ศิริเอก, ผศ.ดร.นฤมล สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
231 HSS019 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อไม้สักสวนป่าแม่ลี้ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ชัยชนะ โสภา, จินตนา สุนทรธรรม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
232 HSS075 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือน บ้านศรีปงชัย ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทรายทอง เลิศเปียง วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
233 HSS003 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมปลาย ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กุลลดา โพธิกาวิน, จินตนา สุนทรธรรม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
234 HSS135 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ณัฐกิตติ์ สุภะคะ ,ดร. ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
235 HSS080 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสำนักงานรับทำบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี วิชุตา นาคเถื่อน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
236 HSS138 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังให้มีประสิทธิภาพ ภณสิทธ์ อ้นยะ นิรัญชา ลิ่มเฉลิมวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
237 HSS153 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วิภาวดี คูณวงศ์, ดร.ปติ พุทธวิบูลย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
238 EDU010 ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นิตญา ก่อมขุนทด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Education
(Naitonal)
(Poster presentations)
239 HSS100 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่ตั้งโรงงานของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดปทุมธานี พินิจ แกล้วเกษตรกรณ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
240 EDU092 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ศศิณา สมเดช รศ.ดร. เสาวนีย์ เลวัลย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Education
(Naitonal)
(Poster presentations)
241 HSS151 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์กรณีศึกษา บริษัทศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด จังหวัดชลบุรี ลลิตตา สิมมา ผศ.วัลลภ นิมมานนท์ ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
242 HSS089 ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาปฏิบัติงานด้านการบัญชีเพื่อการจัดการของหัวหน้าฝ่ายบัญชี จรรยาวรรณ อุ้ยศิริพร , นิพพิชฌน์ กมลธีระวิทย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
243 HSS178 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารปรุงสำเร็จของผู้บริโภค เขตลาดกระบัง ศศิณา สมเดช , ดร.นิวัตต์ น้อยมณี, ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
244 HSS087 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี : มุมมองของผู้ทำบัญชีในเขตพระโขนง บางนา และ จังหวัดสมุทรปราการ สมชาย เลิศภิรมย์สุข, เชาวลิต นาควิจิตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
245 HSS040 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Kunvaree Jirashtanapavibul, kitsana Phosri มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
246 HSS094 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อครีมบำรุงผิวกายเพื่อป้องกันแสงแดด ของผู้บริโภคเพศหญิง อมรรัตน์ หงษ์ทอง, จันทราภรณ์ สีสวย มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
247 HSS115 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ซอฟต์แวร์ในงานบัญชีของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดร. มิตร ทองกาบ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
248 EDU073 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ ฆาริน เกียรติเวช มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
249 HSS157 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารนานาชาติของประชากรในกรุงเทพมหานคร สงวนศํกดิ์ พรหมเพศ ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
250 EDU096 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ยุวดี ชูจิตต์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
251 HSS195 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ของกลุ่มธุรกิจ SMEs ประเภทกิจการค้าปลีก ในจังหวัดปทุมธานี วันวิสา พิมพา, กมลชนก เขียวแก้ว มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
252 HSS128 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารของเทศบาลตำบลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ตะวัน กาญจนะโกมล และ พิศมัย จารุจิตติพันธ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
253 HSS072 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองจาก บริษัท กท888 ยนตรการ จำกัด ของผู้บริโภคในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พิมพา ฤาชา, ปฏิมา ประโยชน์อุดมกิจ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
254 HSS174 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินในประเทศของไทย ไลอ้อนแอร์ โศรดา พาหุวัฒนกร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
255 HSS073 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของประชาชนในเขตปริมณฑล บุญสม รัศมีโชติ, อมรรัตน์ หงษ์ทอง มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
256 HSS169 ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดปทุมธานี สุกัญญา ศิริโท มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
257 HSS071 ปัจจัยในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของพนักงาน บริษัทคฑาทอง ทรานสปอร์ท จำกัด วรนุช ผิวอ่อน, มณีรัตน์ เกิดมณี, อัญชลี ทรัพย์เกษม มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
258 HSS185 ปัญหาการปลดบุคคลธรรมดาจากการล้มละลาย มนัส ชยาพัฒน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
259 HSS186 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพ ของทนายความขอแรงในคดีอาญาของประเทศไทย สหัส ไพภักดิ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
260 HSS180 ปัญหาในการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีตามประมวลรัษฎากร Satchawat Ruengkankun มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Poster presentations)
261 HSS110 ผลกระทบของการจัดการความรู้ทางการบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการบริหาร เฉลิมชัย เปี่ยมน้ำทิพย์ , สุพัตรา อภิชัยมงคล มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
262 SCT061 ผลการผสานความรู้คณิตศาสตร์ดีสครีตเข้ากับความรู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในการเรียนรายวิชาHCI สินีภคนัญ จรูญศารทูล TRU Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
263 EDU038 ผลการใช้เกมและสถานการณ์จำลอง โน้ตดนตรีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ดนตรีสากลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจันทศิริวิทยา รศ.เฉลียว พันธุ์สีดา, อำนาจจันทร์ทองสุข, ปรัชญาเข็มนาค, พิทักษ์พรสมจิตร์กุล โรงเรียนปัญญาวรคุณ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
264 EDU041 ผลการใช้เกมและสถานการณ์จำลองการซื้อขายสินค้า เพื่อพัฒนาการเรียนรู้การคิดคำนวณกำไร ขาดทุน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ปฐมพร อินทรางกูร ณอยุธยา, ภูดิศอยู่พิทักษ์, นฤพรจอมเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
265 EDU046 ผลการใช้เกมและสถานการณ์จำลองการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านอาชีพ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางการสนทนาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวคิงส์ตัน พัทยา นิษฐ์สินี กู้ประเสริฐ, จินตนา ดาทอง, นงรักษ์ สมพงษ์ วิทยาลัยอาชีว คิงส์ตัน พัทยา Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
266 EDU047 ผลการใช้เกมและสถานการณ์จำลองขอพื้นที่แต่งกลอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทาง การแต่งคำประพันธ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี มังกร หริรักษ์, หทัยชนก สอนสืบ, สมมาตร ยังเยี่ยม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
267 EDU044 ผลการใช้เกมและสถานการณ์จำลองความน่าจะเป็นมหาสนุก เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ความน่าจะเป็น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนนักบุญเปโตร พรรณี บุญประกอบ, ขวัญชนก เกิดท่าไม้, ไพรัลยา ศิริโก โรงเรียนนักบุญเปโตร Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
268 EDU039 ผลการใช้เกมและสถานการณ์จำลองคำนามคำราชาศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำราชาศัพท์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มาริษา เทศปลื้ม, ภูษนิศา กิจบุญชู, วรินธรณ์ กฤษสอาดใจ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
269 EDU049 ผลการใช้เกมและสถานการณ์จำลองคำศัพท์ภาษาจีน เพื่อการเรียนรู้ในการสื่อสารภาษาจีน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามพรานวิทยา มาริษา เทศปลื้ม, ศิรินทิพย์ เมืองน้อย, ธิดาวัลย์ จีนโก๊ว โรงเรียนสามพรานวิทยา Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
270 EDU048 ผลการใช้เกมและสถานการณ์จำลองคำศัพท์ภาษาจีน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสถาพรวิทยา เตือนจิตต์ จิตต์อารี, ดนัย แย้มบางยาง, เจริญศรี โตอุ่นทิพย์ โรงเรียนสถาพรวิทยา Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
271 EDU040 ผลการใช้เกมและสถานการณ์จำลองคำศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อุไรรัตน์ แย้มชุติ, สามัคคี กิจเจริญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
272 EDU050 ผลการใช้เกมและสถานการณ์จำลองตารางธาตุเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ซิธิมาโวร์ บุญมา, สุทธิชัย ยั่งยืน,ธนภูมิ ท้าวมะลิ โรงเรียนศึกษานารี Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
273 EDU043 ผลการใช้เกมและสถานการณ์จำลองบทสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา มนัส บุญประกอบ, พุฒิชาคุ้มทรัพย์, ปิยนุช กีรติบูรณะ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
274 EDU045 ผลการใช้เกมและสถานการณ์จำลองพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางกัมมันตภาพรังสี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา, เพชรัตน์ คงคล้าย, กิรณา ตะเพียนทอง โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
275 EDU051 ผลการใช้เกมและสถานการณ์จำลองแรงและการเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ นภวรรณ แย้มชุติ, บัญญัติ จันทร์เฉลียว, วรากร พืบขุนทด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
276 EDU042 ผลการใช้เกมและสถานการณ์จำลองโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม พรรณี บุญประกอบ, วรรณี แสงวิมาน, ณัฐธิดา มะลิวัลย์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
277 HSS041 พฤติกรรมการลดความอ้วนและปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการลดความอ้วนในคนทำงานในเขตเมือง สุรศักดิ์ ประชุมเกษร, สุจิตรา บุญพันธ์, มงคล จงบุญนะธรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
278 HSS177 พฤติกรรมการออกกำลังกายของชุมชน ในเขตลาดกระบัง ศศิณา สมเดช , ดร.นิวัตต์ น้อยมณี , ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
279 HSS167 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อออนไลน์ (อินเตอร์เน็ต) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร สาธนีย์ แซ่ชิ่น มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
280 HSS098 พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว สิทธา อุปนิกขิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
281 HSS044 พฤติกรรมทางจริยธรรมของนิสิตคณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ทิฆัมพร สุวรรณประทีป มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
282 HSS061 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของประชาชนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
283 HSS063 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำดื่มในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พรพรรณ สุวรรณประทีป มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
284 HSS064 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการในร้านสะดวกซื้อของประชาชนในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร สุกานดา โรจนประภายนต์, ธีระศักดิ์เปี่ยมสุภัคพงศ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
285 HSS062 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มชูกำลังในเขตกรุงเทพมหานคร ธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
286 EDU077 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษา นนทวรรณ นามะยอม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
287 EDU093 ภาวะผู้นำของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารการศึกษา บัณทิตมหาวิทยาลัย ศศิณา สมเดช ดร.วิศิษฐ์ แสงหิรัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Education
(Naitonal)
(Poster presentations)
288 HSS126 ภาวะผู้นำของหัวหน้างานตามความคาดหวังของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร พิชาพัทธ์ งามสิน , อิทธิกร คำไล้ , พัทธนันท์ ตั้งวรรณวิทย์ มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
289 HSS105 ภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารองค์การผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ ศลิษา กลั่นคูวัฒน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
290 HSS035 มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการสอบเข้ารับราชการตำรวจ : บทเรียนจากกรณีการสอบของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อรุญ กันพร้อม, ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ มหาวิทยาลัยสยาม Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
291 HSS129 มุมมองและการรับรู้เรื่องการอ่านและการเรียนรู้ Banjert Chongapiratanakul มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Oral presentations)
292 SCT066 ระบบจัดการฐานข้อมูลการออกฝึกงานของนักศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต นพดล สิทธิเลิศ , พรจิรา ผลเหม , สมใจ รอดหลักดี มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Poster presentations)
293 SCT078 ระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ จังหวัดนนทบุรี พิชญาวี คณะผล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
294 SCT063 ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท Exedy Friction Material Co., Ltd. นันทวัน นาคอร่าม พรจิรา ผลเหม สุบิน ติ๊บจันทร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี Sciences & Technology
(Naitonal)
(Oral presentations)
295 HSS084 รูปแบบการใช้บริการ E-Banking ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สคราญนิตย์ เล็กสุทธิ์, รศ.สุวิมล เหลืองประเสริฐ, อำนาจ พงษ์กลาง THONBURI UNIVERSITY @ LAMPHUN Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
296 HSS106 วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ปัจจัยบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมของทีมงานที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม นายรัชชพงษ์ ชัชวาลย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
297 HSS056 วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น กลุ่มอุตสาหกรรมบริการหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ รศ.สุนา สุทธิเกียรติ, จุฬาวดี ศุภโชคนิรันดร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
298 HSS171 วิเคราะห์โฆษณาเพื่อการท่องเที่ยวในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ บางกอก โพสต์ Natnicha Bhoosahas มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Internaitonal)
(Oral presentations)
299 HSS104 ศักยภาพการให้บริการขนส่งโดยรถบรรทุก บริษัท ทีไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด กมลชนก เขียวแก้ว และ วันวิสา พิมพา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
300 HSS156 ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อศูนย์บริการล้างอัดฉีดรถยนต์ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ ชยุติแสงไพศาล , ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
301 HSS148 ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ภณสิทธ์ อ้นยะ , สุภาวิณี อินทรมา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
302 EDU094 ศึกษาพฤติกรรมค่านิยม 12 ประการ ตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ดร.นิวัตต์ น้อยมณี นายสิทธิกร อุตรชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Education
(Naitonal)
(Poster presentations)
303 HSS147 ศึกษาแนวทางการพัฒนาวัดพลมานีย์ เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภณสิทธ์ อ้นยะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
304 HSS158 ศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ อิทธิพล นาควิเวก , ดร. ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
305 HSS142 ศึกษาแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้างประเภทยาแนวรอยต่อโครงสร้างของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พนิดา ราชธนู ,ผศ.วัลลภ นิมมานนท์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
306 EDU058 สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเขตอำเภอปากเกร็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ทิวากร เลาหสิงห์ และ ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
307 HSS043 สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน เขตเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พิเชษฐ์ ตั้งสงค์ไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
308 HSS102 สภาพปัญหาด้านบุคลากรของผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศในย่านสนามบินสุวรรณภูมิต่อการเข้าสู่ AEC นายณัฐพล วัฒนไชย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
309 EDU020 สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี ที่มีต่อการใช้เว็บเครือข่าย Padlet ในด้านการเรียนการสอน สุนิพันธ์ ศรีสุพจนานนท์, ยุทธนัทธี โต๊ะเร๊ะ, ตรีพล เตชอิทธิ มหาวิทยาลัยธนบุรี Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
310 HSS039 ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC)ของประชาชน จังหวัดสมุทรสาคร ชนม์ธิดา ยศปัน, ชัตชนกแย้มจินดา, สมชาย เลิศภิรมย์สุข มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
311 HSS054 องค์ประกอบในการสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง OTOP “ธัญสุดา” ปราณี ท่าทราย, รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
312 HSS111 เจตคติของผู้ประกอบการและนักศึกษาที่มีต่อการจัดการฝึกงานของนักศึกษา จิดาภา อุ้ยศิริพร , วัฒนา เสรีคุณาคุณ มหาวิทยาลัยธนบุรี Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
313 HSS149 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการการแพทย์ทางเลือก กรณีศึกษาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ภณสิทธ์ อ้นยะ , ณัฐมล หวังเป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
314 HSS053 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางสเต็มเซลล์ผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวาย วิรากานต์ รัตน์ใหม่, รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
315 HSS002 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มประเภทฟังก์ชันนัลดริ้งก์ของวัยรุ่นตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กุลวรรณ โสตถิกุล วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
316 HSS079 แนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ ญาณวัฒน์ พลอยเทศ, สฤษดิ์ผล ชมไพศาล, พิสิทธิ์ พงษ์รื่น วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
317 EDU016 แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ พงค์ศิริ ปิตุรัตน์เจริญกุล, รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล, ผ่องอำไพ เสนแสง THONBURI UNIVERSITY @ LAMPHUN Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
318 HSS060 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทสินค้าเกษตรกรรม จังหวัดพิษณุโลก รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
319 HSS020 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าห่อคัมภีร์ธรรม จินตนา จันเรือน, ชัยวัฒน์ สมศรี, กุลวรรณ โสตถิกุล วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
320 EDU067 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 อิทธิเดช ไทรชมภู และ รศ.พิศเพลิน เขียวหวาน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ Education
(Naitonal)
(Oral presentations)
321 HSS058 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทท็อป ฟิชชิ่ง เน็ท แอนด์โรป จำกัด ศรีสุลักษณ์ อาบสุวรรณ์, อนุชาติ บุนนาค วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)
322 HSS176 แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ในเขตลาดกระบัง ศศิณา สมเดช , ดร.นิวัตต์ น้อยมณี , ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Poster presentations)
323 HSS145 โชห่วยกับการบัญชี กรณีศึกษาแขวงคลองทับยาว พรพรรณ เจริญสุข มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ Humanities and Social Sciences
(Naitonal)
(Oral presentations)