กำหนดให้ตั้งชื่อ. หัวเรื่องอีเมล์. ดังนี้

  • ถ้าเป็นโปสเตอร์ภาษาไทย “โปสเตอร์ตามด้วยรหัสบทความ” เช่น โปสเตอร์ PBS999
  • ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ “Posterตามด้วยรหัสบทความ” เช่น poster PIT999